آخرین اخبار و مطالب

راهنمای ثبت پهپاد و دریافت پلاک از سازمان هواپیمایی کشوری

از تیرماه ۱۴۰۰، ثبت پهپاد در سامانه پهپادی سازمان هواپیمایی کشوری به نشانی اینترنتی uas.cao.ir الزامی شده است . توجه داشته باشید صرف داشتن پلاک، مجوزی برای پرواز محسوب نمی شود و دارندگان پهپاد ها فقط می توانند با این مجوز آن ها را جابه جاکنند....

توسط مدیریت مقاله 1401/08/01

ثبت نام اقساطی دوره های آموزشی

به اطلاع متقاضیان محترم شرکت در دوره های آموزشی می رساند ، با توجه به پیگیری های به عمل آمده امکان حضور در دوره های آموزشی و پرداخت شهریه مصوب طی تفاهم نامه منعقد شده میان مرکز آموزش و مجموعه ایزی پی ، بصورت اقساطی فراهم گردیده است ...

توسط مدیریت خبر 1401/08/02

پروانه کسب تعمیر و بازسازی پرنده های هدایت پذیر از دور (پهپاد)

بر اساس ماده7 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل44 قانون اساسی و اصلاحات بعدی، «هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار»، به ریاست وزیر امور اقتصادی ودارایی موظف است شرایط، مراحل و هزینه های صدور مجوزهای کسب و کار را شفاف و سهل کند تا هر شهروند بتواند در این سایت به راحتی از شرایط و مراحل دریافت مجوز کسب وکار مورد نظرش مطلع شود و در صورت درخواست، از درگاه تخصصی، مجوز مورد نظرش را به سهولت و در کوتاه ت...

توسط مدیریت مقاله 1402/02/20

پروانه کسب فروش پرنده های هدایت پذیر از دور (پهپاد)

بر اساس ماده7 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل44 قانون اساسی و اصلاحات بعدی، «هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار»، به ریاست وزیر امور اقتصادی ودارایی موظف است شرایط، مراحل و هزینه های صدور مجوزهای کسب و کار را شفاف و سهل کند تا هر شهروند بتواند در این سایت به راحتی از شرایط و مراحل دریافت مجوز کسب وکار مورد نظرش مطلع شود و در صورت درخواست، از درگاه تخصصی، مجوز مورد نظرش را به سهولت و در کوتاه ت...

توسط مدیریت مقاله 1402/02/20

دفتر خدمات پرنده های هدایت پذیر از دور (پهپاد)

بر اساس ماده7 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل44 قانون اساسی و اصلاحات بعدی، «هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار»، به ریاست وزیر امور اقتصادی ودارایی موظف است شرایط، مراحل و هزینه های صدور مجوزهای کسب و کار را شفاف و سهل کند تا هر شهروند بتواند در این سایت به راحتی از شرایط و مراحل دریافت مجوز کسب وکار مورد نظرش مطلع شود و در صورت درخواست، از درگاه تخصصی، مجوز مورد نظرش را به سهولت و در کوتاه ت...

توسط مدیریت مقاله 1402/02/20

شرایط برگزاری دوره های آموزشی خلبانی پهپاد

به اطلاع کلیه دانش پذیران و متقاضیان شرکت در دوره های آموزشی می رساند ، حسب تکلیف قانونی مشخص شده جهت کلیه مراکز آموزش علوم هوانوردی و خلبانی پهپاد های غیرنظامی ، کلیه دوره های آموزشی این مرکز مطابق با آخرین ویرایش نظام نامه آموزشی این مجموعه و بر اساس سرفصل های درج شده ، شامل 12 ساعت آموزش تئوری و 16 ساعت آموزش عملی ( شبیه ساز - پرواز عملی ) در محل دفتر مرکزی این شرکت و باند پرواز محلی معرفی شده ...

توسط مدیریت اطلاعیه 1400/09/09
مرکز آموزش خلبانی پهپاد کارا آمایش نارین کاسپین