گواهی نامه ها و مجوزهای فعالیت

پروانه فعالیت مرکز آموزش علوم هوانوردی و خلبانی پهپاد 

پیوست پروانه فعالیت مرکز آموزش علوم هوانوردی و خلبانی پهپاد 

گواهینامه ایزو ۹۰۰۱ ( سیستم مدیریت کیفیت )

گواهینامه ایزو ۲۱۰۰۱ ( سیستم مدیریت مراکز آموزشی )

 

کارا آمایش نارین کاسپین