آلبوم ها

149 142

تصاویر دوره های آموزشی خلبانی پهپاد - بهشهر

مرکز آموزش خلبانی پهپاد کارا آمایش نارین کاسپین