سامانه مدیریت آموزش

پاسخ شما به نظرسنجی ها بسیار ارزشمند خواهد بود از زمانی که برای پاسخگویی می گذارید بسیار سپاسگزاریم

طراحی سامانه چگونه است ؟
دسترسی به بخش های مختلف سامانه چگونه است ؟


کارا آمایش نارین کاسپین