پاسخ شما به نظرسنجی ها بسیار ارزشمند خواهد بود از زمانی که برای پاسخگویی می گذارید بسیار سپاسگزاریم

مرکز آموزش خلبانی پهپاد کارا آمایش نارین کاسپین