مسئولیت اجتماعی

مسئولیت اجتماعی = چارچوب اخلاقی اشخاص

در سراسر جهان، شرکت‌های بسیاری هستند که تمایل به توسعه پایدار داشته و علاوه بر حرکت در جهت توسعه اقتصادی،   رویکرد‌های بسیاری را در حوزه مسئولیت اجتماعی و فرهنگ‌سازی انجام می‌دهند. طبق تعریف مسئولیت اجتماعی، مجموعه وظایف و تعهداتی است که سازمان‌ها باید در جهت حفظ و کمک به جامعه‌ای انجام دهند که در آن فعالیت می‌کنند. در واقع مسئولیت اجتماعی طریقی است که سازمان‌ها رویکرد‌های اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی را با ارزش‌ها، فرهنگ، استراتژی‌ها، ساختار تصمیم‌گیری و شیوه‌های عملیاتی خود به شکلی شفاف و قابل حسابرسی یکپارچه می‌کنند، و در نتیجه فرایند‌ها و رویه‌های بهتری را درون سازمان خود، جاری می‌سازند و به این ترتیب ثروت می‌آفرینند و جامعه را بهبود می‌بخشند.
بر این اساس در شرکت کارا آمایش نارین کاسپین برای عمل به مسئولیت اجتماعی و پاسخگویی در راستای انتظارات جامعه، فعالیت‌های زیر برنامه‌ریزی و اجرا می‌شوند. این فعالیت‌ها در ۳ سر فصل اصلی عملکرد اجتماعی، عملکرد اقتصادی و عملکرد محیط زیست تعریف شده‌اند.

مسئولیت اجتماعی = چارچوب اخلاقی اشخاص

مرکز آموزش خلبانی پهپاد کارا آمایش نارین کاسپین