دوره ها

در این فرم می توانید دوره های آموزشی این شعبه را مشاهده فرمایید

خلبان عمومی کنترل پهپاد

مدت: 28 ساعت

تعداد جلسات: 5

جزئیات دوره و ثبت نام

دوره یکپارچه تجاری : نقشه برداری هوایی

مدت: 30 ساعت

تعداد جلسات: 5

جزئیات دوره و ثبت نام

دوره یکپارچه تجاری : پهپاد کشاورزی (پلیکان)

مدت: 18 ساعت

تعداد جلسات: 3

جزئیات دوره و ثبت نام

دوره یکپارچه تجاری : پهپاد کشاورزی (DJI)

مدت: 18 ساعت

تعداد جلسات: 3

جزئیات دوره و ثبت نام

دوره یکپارچه تجاری : تصویربرداری هوایی

مدت: 24 ساعت

تعداد جلسات: 3

جزئیات دوره و ثبت نام

دوره جامع هلی شات

مدت: 40 ساعت

تعداد جلسات: 4

جزئیات دوره و ثبت نام
مرکز آموزش خلبانی پهپاد کارا آمایش نارین کاسپین