محمدباقرمحمد باقر بیاتی تروجنی

bayati.t [at] gmail.com
محمدباقرمحمد باقر بیاتی تروجنی

کارشناس مهندسی نقشه برداری(فتوگرامتری)
استاد خلبان پهپاد
مدیر عامل شرکت نوآوران نقشه آسمان
مدرس نقشه برداری با پهپاد در کشور از سال 1396
مشاور سازمان ها و شرکت های مهندسین مشاور نقشه برداری

مدرک معلم خلبانی پهپاد

مشخصات

نام
محمدباقرمحمد باقر
نام خانوادگی
بیاتی تروجنی
Email
bayati.t [at] gmail.com

مدرس دوره های

خلبانی مولتی روتور (بازآموزی)
خلبان عمومی کنترل پهپاد
دوره یکپارچه تجاری : نقشه برداری هوایی
مرکز آموزش خلبانی پهپاد کارا آمایش نارین کاسپین