علیرضا قاسمی کمیشانی

ar.ghasemi [at] airport.ir
علیرضا قاسمی کمیشانی

کارشناس هوا و فضا
رئیس اداره مراقبت پرواز فرودگاه های مازندران

مشخصات

نام
علیرضا
نام خانوادگی
قاسمی کمیشانی
Email
ar.ghasemi [at] airport.ir

مدرس دوره های

خلبانی مولتی روتور (بازآموزی)
خلبان عمومی کنترل پهپاد
خلبانی مولتی روتور (بازآموزی)
خلبان عمومی کنترل پهپاد
دوره یکپارچه تجاری : نقشه برداری هوایی
دوره یکپارچه تجاری : پهپاد کشاورزی (پلیکان)
دوره یکپارچه تجاری : پهپاد کشاورزی (DJI)
دوره یکپارچه تجاری : تصویربرداری هوایی
دوره جامع هلی شات
مرکز آموزش خلبانی پهپاد کارا آمایش نارین کاسپین