فاطمه عموزاد خلیلی

amoozadf [at] yahoo.com
فاطمه عموزاد خلیلی

مدیر آموزش

کارشناس ارشد بهداشت محیط
مدرس دوره های خلبانی پهپاد

مشخصات

نام
فاطمه
نام خانوادگی
عموزاد خلیلی
Email
amoozadf [at] yahoo.com

مدرس دوره های

خلبانی مولتی روتور (بازآموزی)
خلبان عمومی کنترل پهپاد
دوره یکپارچه تجاری : نقشه برداری هوایی
دوره یکپارچه تجاری : پهپاد کشاورزی (پلیکان)
دوره یکپارچه تجاری : پهپاد کشاورزی (DJI)
دوره یکپارچه تجاری : تصویربرداری هوایی
دوره جامع هلی شات
خلبانی مولتی روتور (بازآموزی)
خلبان عمومی کنترل پهپاد
مرکز آموزش خلبانی پهپاد کارا آمایش نارین کاسپین